Malmæus

 

utdrag ur Svensk Släktkalender 2003

Släktens äldste kände stamfader är Jonas Larsson, f 1707, som från 1736 var bonde på en av de fyra gårdarna i Västergården i Södra Mos i Kumla socken i Närke, d någon gång mellan 1760 och 1778 [1758/9?]. G senast 1734 m Karin Larsdotter, f 1706, d 1784.

     De hade sonen Lars Jonsson, f 1740, som var bonde i Ramsta i Vintrosa socken 1766–87 och i ovannämnda Södra Mos 1787–89. Därefter var han rusthållare i sin hustrus hemby Sånnersta till sin död 1805. G 1765 m bonddottern Ingrid Nilsdotter från Sånnersta i Kumla socken, f 1744, d 1808.

     Deras son var Jonas Larsson, f 1767, bonde i ovannämnda Ramsta, innan familjen genom ett gårdsbyte 1802 flyttade till ett rusthåll i Brånsta, Kumla, d 1816. G 1791 m skräddardottern Anna Andersdotter från Kumla by, Kumla, f 1775, d 1846.

     De hade sonen Lars Jonsson, f 1793, som övertog gården i Brånsta, d 1870. G 1824 m bonddottern Anna Jonsdotter från Sörby, Kumla, f 1802, d 1877, i hennes 2:a gifte (g 1:o 1814 m Per Jönsson, f 1787, bonde i Hjortsberga, från 1820 rusthållare i Sånnersta, båda ställena i Kumla socken, d 1822).

     Deras son Gustaf Larsson, f 1828, blev tredje generationens hemmansägare i Brånsta, d 1892. G 1:o 1855 m bonddottern Stina Kajsa Andersdotter från Skogsberg i Hardemo socken, f 1824, d 1859. G 2:o 1860 m bonddottern Johanna Beata Nilsdotter (senare Nilsson) från Ingevaldstorp i Kvistbro socken, f 1840, d 1920.

     Bland barnen till tre av hans söner i 2:a giftet antogs namnet Malmæus under 1930-talet. Tryggve var den förste med namnet, som är bildat efter hans frus flicknamn Malm.

     Kontaktperson: Alexander Malmæus, London.

 

 

 

 

 

Första grenen

Gustaf Gustafsson,

               

               f 1865, fil kand, chefredaktör för Stockholms Dagblad 1913-1916, fr. 1916 huvudägare och chefredaktör för Östergötlands Dagblad, 1919 ledamot i riksdagens första kammare, stadsfullmäktige i Norrköping, d 1933. G 1889 m Lovisa Aurora (Lisa) Hesse /Sv släktkal 1927/ f 1859, d 1928.

 

                   Son:

          Tryggve Gustaf Otto G:son Malmæus, f 1891, jur kand, advokat och stadsfogde i Motala, d 1975. G .... m . Inchen Malm, f 1885, stadsfullmäktige i Motala,  d 1951.

 

                   [Inga barn. Namnet Malmæus är alltså en latinisering av Malm. Inchen Malms far var stadsläkare i Motala, och hennes mor föddes Krusenstierna. Kan man skriva någonting om Inchen Malm och hennes familj i ingressen?]

 

Andra grenen

Per August Gustafsson, f 1871, grosshandlare, innehavare av sko- och läderfirman Bröderna Gustafsson, Örebro, köpte Nannberga Gård, Götlunda, Närke,  d. 1970. G 1900 m Hanna Maria Samzelius, f 1874, d 1961.

 

                   Son:

          Bengt Erik Malmæus, f 1909, fil kand, ombudsman i Svenska Trafikförsäkringsföreningen,  Stockholm, d 1968. G .... m Karin Agnes Margareta Åhlén, [sv släktkal 1963?] f 1910, d 1968?.

 

                   Barn:

          Inger Margaretha, f 1944 1/10, .... G 1967 10/9 m Arne Hjalmar Bryngelsson, f 1942 8/10, .... (Tyresö [åtm 1970]).

          Bo ...., f 1948, d 1968.

          Erik, sekreterare i KFUM

 

 

Tredje grenen

Carl Theodor Gustafson, f 1875, disponent vid Nya Skofabriken Örnen AB, Örebro, ordförande i Skofabrikantföreningen, stadsfullmäktige i Örebro, vice ordförande i Sv. Arbetsgivareföreningen, köpte Espenäs Gård, Lännäs, Närke, d 1959. G 1910 Elvira Eugenia Andersson, f 1884, d 1967.

 

                   Barn [1. – 3.], Malmæus:

1.       Carl Åke, f 1911, jur kand, ambassadör, utrikesråd och chef för UD:s administrativa avdelning, sedan UD:s sändebud Ottawa, Kandada, ägde Espenäs Gård, Lännäs, sist bosatt i Täby, d 1985. G 1938 2/11 m Mary Elizabeth (Mary-Liz) McIntyre från Kanada, f 1916 19/9 (Stockholm).

 

                   Barn [1) – 5)]:

1)       Mary Inga-Britt, f 1940 23/11, speditör, delägare i Espenäs Gård, Lännäs (Solna).

2)       Carl Donald, f 1942 14/1, civilekonom, Internationellt verksam bankman. G 1966 24/9 m Annica Isabelle Blomberg /Sv släktkal 1984/ f 1944 29/9, fil kand (Wien).

 

                   Barn:

          Carl Alexander, f 1967 5/2, BA, arkitekt SAR, delägare i A M Visualisation Ltd (London).

          Anne Isabelle, f 1973 31/12, BA, glaskonstnär (Stockholm).

 

3)       Jan Gunnar, f 1943 23/10, med dr, docent, driver Jan Malmæus läkarpraktik AB. G 1969 24/8 m Kerstin Marie (Tette) Ameln /Sv släktkal 1950/, f 1945 3/6, aukt revisor (Bred Gård, Funbo).

 

                   Barn:

          Jan Mikael, f 1971 20/12, doktorand i sedimentologi vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet (Uppsala).

          Jan Fredrik, f 1973 22/11, psykologistuderande vid Uppsala universitet (Uppsala).

 

4)       Monica Elizabeth (Nicki), f 1953 17/7, leg sjuksjöterska, delägare i Espenäs Gård, Lännäs. G 1976 25/6 m Karl Lennart Rådström, f 1948 30/5, civiljägmästare, LLA [dvs. Ledamot i Kungl. Skogs- och Landsbruksakademien], forskningschef (Täby).

5)       Hans Åke, f 1957 7/8, civilekonom, Import AB Rätt Start, äger Svalsjö Sjögården, Kisa, Östergötland. G 1986 23/7 m Linda Anne Tengvall, f 1959 28/5, [sv släktkal 1938?]  civilekonom, Import AB Rätt Start (Täby).

 

                   Barn:

          Marc, f 1987 10/7.

          Andrée, f 1989 13/2.

          Louise, f 1991, d 1991.

          Michelle, f 1992 26/3.

 

2.       Astrid Elvira, f 1913, d 1995. G 1947 9/8 m Tore Edvard Hofman-Bang, f 1910 4/2, med dr, fd praktiserande läkare i Stockholm och bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv (Stockholm).

3.       Ingegärd Margareta, f 1918, d 1991. G 1947 13/12 m sin svågers tvillingbror Lars Vilhelm Hofman-Bang, f 1910 4/2, konstnär (Lidingö).

 

www.swedishlondon.com